Kgc Cheong Kwan Jang Korean Red Ginseng Extract

Cao hng sm kgc korean red ginseng extract 3 l x 110g l sn phm hng sm 6 nm tui c sn xut bi tp on nhn sm hn quc kgc.Y l thng hiu hng sm c chnh ph hn quc cng nhn v bo tr.